Automatisk egenkontrol på tankstationer – Service stationer

De senere år er sortimentet på tankstationer – service stationer over hele landet blevet udviddet til, at indeholde alle mulige former for fødevarer, og er altså ikke kun begrænset til motorolie og viskerblade, cigaretter og tobak. Det betyder, at tankstationer og service stationer i højere grad end tidligere skal sikre sig, at fødevarerne bliver opbevaret under de korrekte konditioner, med særlig fokus på temperatur og fugtighed.

automatisk egenkontrolFødevarestyrelsen stiller krav om, at virksomheder skal observere og dokumentere, om de korrekte konditioner i form af temperatur og fugtighed overholdes, dette kaldes egenkontrol. Egenkontrollen kan foregår på mange forskellige måder alt efter sortimentet af fødevare, men da de fleste tankstationer og service stationer i vore dage tilbyder varm mad, brød, mælk, smør og lignende almindelige fødevarer, er kravene til egenkontrollen temmelig omfattende, og dermed også tidskrævende for virksomhederne.

På mange tankstationer og service stationer foregår egenkontrollen manuelt ved, at en medarbejder på faste tidspunkter går en runde med et termometer, og noterer de målte temperaturer ned på et stykke papir. Denne metode er simpel men tidskrævende og kan i mange tilfælde fører til fejlagtige observationer samt bortkomne data, som virksomheden så mangler den dag fødevaremyndighederne kommer på besøg for at kontrollerer egenkontrollen. Derfor har vi hos E-logger udviklet automatisk egenkontrol som er et automatisk trådløst temperaturlogger system, som ikke kræver ressourcer i form af medarbejdere som skal måle temperaturer i arbejdsdagen.

Hvordan fungerer E-logger’s trådløse følersystem?

Hos E-logger har vi mange forskellige trådløse følere til alle mulighe formål, vi har trådløse følere som måler luftkvalitet i et rum eller lokale, vi har følere som måler vand på gulv eller batterispænding på en akkumulator, dog er de mest almindelige følere temperatur og fugtighed.

Den trådløse føler

Alle E-logger’s trådløse følere fungerer nogenlunde på samme måde. Føleren har et indbygget standard batteri som forsyner selve føleren og sørger for, at den trådløse føler kan måle eksempelvis temperatur, og efterfølgende sende den målte værdi videre i systemet til en “Gateway”. Batteriet i de trådløse følere kan holde i flere år og udskiftes nemt da der er tale om helt almindelige batterier som kan købes i daglig handel.

Vi fører også en speciel type trådløse følere, som ikke kræver gateway, men som kan kommunikerer direkte på det trådløse netværk, nemt og enkelt.

Gateway

Alle trådløse følere sender data til en Gateway. En gateway er den komponent i det trådløse system, som modtager data fra følerne og sender dem videre til E-loggers dataportal “E-logger Online” hvor data kan tilgås via en PC, tablet eller mobiltelefon. Gatewayen kan være tilsluttet via Ethernet til det eksisterende netværk eller gatewayen kan være forsynet med et GSM/GPRS modem, så det er muligt at kommunikerer via mobilnettet i de tilfælde hvor der ikke er noget fast netværk tilstede.

Elogger Online

E-loggers dataportal kaldes E-logger Online som er stedet hvor alle data fra systemets følere bliver sikkert gemt, og hvor man som bruger af systemet kan tilgå alle loggede data fra sine trådløse følere. Som kunde har man sin egen konto og kan via brugerfladen konfigurere hver enkelt føler så den agerer som man ønsker mht. logintervaller, alarmgrænser, kurver, navn og ID osv.

Det er nemt at tilgå sine data, det eneste man behøver er en PC, tablet eller en mobiltelefon og så adgang til internettet. Det betyder, at det er muligt at tilgå sine data uanset hvor i Verden man befinder sig, det bliver ikke mere fleksibelt.

Kombineret egenkontrol og overvågning

Med udgangspunkt i en tankstation eller servicestation kunne et scenarie være, at man for at sikre egenkontrollen har placeret et antal trådløse følere de steder hvor egenkontrollen er krævet, det kunne være i køleskabe, frysere, madudlevering, kølerummet osv. Følerne logger temperaturen med et givent interval og sender værdierne via gateway til E-logger Online (Dataserveren). Når myndighederne (fødevarekontrollen) kommer på besøg og spørger efter dokumentation på frysere og køleskabe, logges ind på dataportalen E-logger Online og en rapport for den ønskede periode udskrives, nemt og bekvemt.

Indbygget overvågning

Ud over at logge data til myndighederne fungerer de trådløse følere også som overvågning. Det er nemlig muligt at konfigurere systemet så hver enkelt føler giver en alarm hvis f.eks. temperaturen i en fryser bliver for høj, eller hvis kølerummet bliver for varmt osv. Disse alarmer kan sendes via email eller SMS og giver sikkerhed for, at personale bliver adviseret hvis der er nedbrud på en f.eks. en fryser, og på den måde kan man undgå, at alle fødevarer i den pågældende fryser går til spilde.

Trådløse følere sparer på energien

Når man monitorerer sin temperatur eller fugtighed har man mulighed for at finde ud af, om man rent faktisk bruger for meget energi, fordi fryseren måske er for kold i forhold til det krævede, eller om fugtigheden holdes for høj eller for lav uden grund. På denne måde kan man “trimme” sine anlæg og på den måde spare en masse energi, man kan endda bruge de indbyggede alarmfunktioner til at advare hvis temperaturen bliver for lav, og man dermed bruger unødig strøm til en fryser eller et køleskab.

Prisen på trådløse datalogger

Normalt er sådanne trådløse datalogger systmer temmelig kostbare, og der kan være store udgifter forbundet med vedligeholdelse af PC og Servere der skal indeholde data. Alt dette har vi hos E-logger taget os af ved at indføre E-logger Online, og der er derfor ikke andet vedlligeholdelse på systemet end batteriskift af og til. Systemet giver besked når et batteri skal udskiftes, og dette gøres meget nemt og kan gøres af alle.

Hvis det ønskes er det muligt at tegne en service kontrakt, som sikre at batterier skiftes rettidigt og at følerne kontrolleres med et passende interval, på den måde er der ingenting at tænke på vedr. vedligehold af systemet.

Prisen på E-loggers følere er yderst konkurrence dygtige, vi sætter en ære i, at have følere til ethvert behov og enhver pengepung, kontakt os for en uforpligtende dialog samt et uforpligtende tilbud.