WiFi dataloggere forbindes direkte til jeres trådløse netværk, som en vilken som helst anden bærbar enhed. Datloggerne får dermed deres egen IP adresse på netværket. WiFi dataloggerne sender dermed de loggede data direkte til dataserveren, og har dermed ikke behov for en gateway. E-loggers WiFi dataloggere kan anvendes overalt hvor det trådløse netværk allerede er etableret, så er i hurtigt igang med at logge værdier.

Go to Top