Hvem passer på de loggede data?

Når du vælger en trådløs datalogger løsning fra E-logger, skal du ikke bekymre dig om, at passe godt på dine data, for det tager vi os af, og vi gør det endda helt GRATIS!*

Når de trådløse følere har taget en måling i henhold til det ønskede samplingsinterval, så sender føleren den loggede værdig til vores online dataserver, som indeholder alle data fra de trådløse følere og sikre disse data, så de ikke forsvinder utilsigtet.

Loggede følerdata kan derefter tilgås via E-logger’s online dataportal kaldet E-logger Online. Her får hver kunde et personligt login, som giver adgang til netop deres trådløse følernetværk. Med denne løsning undgår man derfor, at skulle sikre sine loggede data på en tilfældig PC, Labtop eller lignende, med stor risiko for, at data forsvinder, hvis der sker nedbrud med systemet, eller der f.eks. væltes en Cola ned i labtoppen eller lign.

Gratis hosting af loggede data?

elogger-onlineSom udgangspunkt er det gratis at få hosted sine følerdata på E-loggers online dataportal, alle følerdata opsamles og gemmes online, så du kan tilgå dem overalt i verden, så længe du kan komme på internettet.

Du skal dog lige være opmærksom på begrænsningerne ved vores gratis løsning, som du kan læse mere om længere nede på siden.

Til venstre ses et eksempel på oversigten som viser alle følerne som er tilsluttet et bestemt netværk, forsiden viser altid de mest vigtige oplysninger om hver enkelt føler, som f.eks. batteri status samt signalstyrken på den trådløse forbindelse til følerne.

Det er muligt at tilknytte et navn og en kort beskrivelse af hver enkelt føler, så den enkelte føler nemt kan identificeres.

Det er til en hver tid muligt at se og printe kurver og data fra en given føler i netværket, og på den måde skriftligt at dokumentere hver enkelte følers loggede værdier.

Systemet gør det ligeledes muligt, at eksportere data til f.eks. Excel og på den måde, gøre det muligt at bearbejde data efterfølgende.

traadloese-foelere

2 Forskellige hosting løsninger

Herunder er vores 2 forskellige løsninger beskrevet. Bemærk venligst begrænsningerne som er forbundet med den gratis version.

Ønsker du at anvende vores proffessionelle løsning kan du se priserne her -> PRISER

E-logger Online – Gratis E-logger Online – Professional
 • 1 brugeradgang til system configuration, monitoring og notifikationsopsætning
 • Føler heartbeat (Check-in) ned til 2 timer.
  • Tidsbaseret følere (feks. temp.) check i for hold til alarmed. Checker overt 20 min. Ikke muligt at justere på.
  • Hændelsesfølere (Feks. bevægelse, døre/vinduer, mm.) opsamler data når det sker uanset heartbeat signaler.
 • Basis føler konfigurationsmuligheder.
 • Email notifikationer sendes fra systemet når alarmgrænser er overskredet.
 • Følerdata gemmes i 45 dage.
 • Elogger Online er tilgængelig via internettet overalt.
 • Ubegrænset brugerkonti til systemkonfiguration, monitorering og notifikationsopsætning.
 • Føler heartbeat (Check-in) ned til 10 min.
  • Tidsbaseret følere (fees. temp) kan instilles op til 256 gange imellem hvert heartbeat interval.
 • Udvidet følerkonfigurationsmuligheder.
 • Notifikationer kan sendes via SMS og email fra systemet når alarmgrænser er overskredet.
 • Ubegrænset dataopbevaring
 • Grafisk følerplacerings værktøj
 • Mulighed for integration med 3rd part applikationer.